Udostępnij...

pb_foto14Dzisiaj został upubliczniony już czwarty istotny pogląd UOKiK w spawie kredytu frankowego. Tym razem zostało to zrobione w kontekście sporu z Eurobankiem.   Warto przy tej okazji zauważyć dwie prawidłowości:

  1. UOKiK zaczął dynamicznie angażować się w spory konsumenckie i wspierać konsumentów (tu kredytobiorców) w ich walce z bankami i można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że będzie to robić w przyszłości.
  2. Aby móc wykorzystać możliwość “zaangażowania” UOKiKU konieczny jest proces sądowy. Bez rozpoczęcia procesu nie ma mowy tego typu działaniu.

Stanowisko UOKiK merytorycznie dotyczy niedopuszczalności (abuzywnosci) klauzul umownych ustalających kurs waluty dla kredytu w oparciu o tabele bankowe, przy założeniu braku informacji o zasadach i mechanizmach ich konstruowania. Skutkuje to brakiem możliwości przez kredytobiorcę jakiejkolwiek weryfikacji ustalenia kursu.

Cały istotny pogląd do pobrania na stronie UOKiK – https://www.uokik.gov.pl/istotny_poglad_w_sprawie.php?news_id=12657