Problemy Getin Noble Bank SA – rośnie liczba roszczeń przeciwko Bankowi

klauzule abuzywne

Wedle najnowszych danych Getin Noble Bank SA nie jest w najlepszej kondycji finansowej, na początku września założyciel grupy Getin dokapitalizował kapitał podstawowy spółki kwotą 50 milionów złotych. Wyniki za II kwartał są niepokojące z perspektywy inwestorów, zamiast zysku Bank wykazał 68 milionów złotych straty.(głównie ze względu na „złe” kredyty we frankach szwajcarskich sprzed 2010 roku) […]