Bank pokonany prawomocnie! Sukces kredytobiorców w Białymstoku!

klauzule abuzywne, orzecznictwo

Ciąg dalszy dobrej passy kredytobiorców. I to jeszcze jakiej ! Tym razem 14 grudnia Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy korzystny wyrok dla kredytobiorców. Sąd uznał, że w umowie znajdują się klauzule abuzywne i w związku z tym faktem istniała nadpłata kredytu. W dniu wypowiedzenia kredytu ta nadpłata wynosiła około 39 tysięcy złotych! Najważniejszym […]

Problemy Getin Noble Bank SA – rośnie liczba roszczeń przeciwko Bankowi

klauzule abuzywne

Wedle najnowszych danych Getin Noble Bank SA nie jest w najlepszej kondycji finansowej, na początku września założyciel grupy Getin dokapitalizował kapitał podstawowy spółki kwotą 50 milionów złotych. Wyniki za II kwartał są niepokojące z perspektywy inwestorów, zamiast zysku Bank wykazał 68 milionów złotych straty.(głównie ze względu na „złe” kredyty we frankach szwajcarskich sprzed 2010 roku) […]

Ważny wyrok TSUE dla Frankowiczów – Rażąca nierównowaga kontraktowa z powodu brak odpowiedniego poinformowania o ryzyku walutowym

orzecznictwo

Dnia 20 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Ruxandra Paula Andriciuc i inni przeciwko Banca Românească SA Powodowie (liczna grupa) zaciągnęli w 2007 roku kredyt w walucie obcej CHF, również spłata rat kredytu miała następować w walucie CHF. Rumuński Sąd Apelacyjny zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w […]

Rzecznik Finansowy pomoże w kredycie?!

klauzule abuzywne, ogólne, przewalutowanie, Rzecznik Finansowy

Instytucja Rzecznika Finansowego (RF) jest stosunkowo młoda bo istnieje w tej formie dopiero od 2015 r. Jednocześnie należy zauważyć, że obecna Pani Rzecznik, zdynamizowała istotnie działania  swojego urzędu –  ku radości konsumentów rynku finansowego. Jaką pomoc na dziś RF oferuję przeciętnemu posiadaczowi kredytu “frankowego”?  Oto krótkie podsumowanie najistotniejszych rodzajów : Wiedza ogólna. Biuro RF przeprowadziło […]

Przedawnienie kredytu frankowego

ogólne, przedawnienie roszczeń, Rzecznik Finansowy

Tytuł oczywiście jest wielkim uproszczeniem. Wiadomo, że nie chodzi o przedawnienie kredytu ale przedawnienie roszczeń pieniężnych i  skuteczne wystąpienie przeciwko bankowi z tytułu zapisów w danej umowie kredytowej zawartych. Jakie mamy terminy przedawnienia? Zgodnie z art 118 kc  – jeżeli  przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia […]

Koszty, koszty, koszty…

koszty postępowania, pozew zbiorowy

Wpis ten poświęcony jest przede wszystkim kosztom. Bardzo wiele pytań od Was dotyczy tego tematu. Aby uniknąć wszelkich nieporozumień i niejasności publikujemy poniżej kilka informacji na ten temat: Pozywamybank.pl nie pobiera ŻADNYCH opłat czy prowizji. Umieszczenie swojego zgłoszenia na liście chętnych na pozew zbiorowy jest całkowicie bezpłatne i do niczego nie zobowiązuje ale i też […]

Jak przystąpić do pozwu zbiorowego?

koszty postępowania, pozew zbiorowy, przewalutowanie

Jak przystąpić do pozwu zbiorowego na pozywamybank.pl? To pytanie powtarza się na tyle często, że aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości postaramy się zebrać w tym poście wszystkie informację na ten temat,  znajdujące się w różnych częściach naszego serwisu. Po pierwsze musisz być szczęśliwym 🙁 posiadaczem kredytu (mieszkaniowego/hipotecznego/budowlanego), który był zawarty w latach 2005-2009 i kredyt ten […]

Nowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE korzystne dla “frankowiczów”!

klauzule abuzywne, ogólne, orzecznictwo

Hiszpańskie sądy były inicjatorem postępowania przed TSUE w sprawie klauzul niedozwolonych zawartych w umowach kredytów hipotecznych.  W prawdzie dotyczyły one tzw. niskiego progu, który w realiach polskich raczej nie był stosowany, to wyrok ten ma znaczenie dla krajowych postępowań.  W wyroku TSUE powołał się w szczególności na art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13. Zgodnie z […]