Kredyt frankowy w sytuacji rozwodu

ogólne

Kredyt frankowy w sytuacji rozwodu Absolutna większość kredytów mieszkaniowych była i jest brana przez małżeństwa.  Kredyty indeksowane/denominowane e CHF nie były tu również wyjątkiem. Kiedy małżonkowie, wspólnie żyją i wspólnie walczą z każdą ratą kredytowa to nie ma problemu.   Sytuacja się mocno komplikuje w przypadku  konfliktu pomiędzy małżonkami-kredytobiorcami. Okazuje się, że po rozwiązaniu przez sąd […]

Koszty sprawy frankowej

koszty postępowania

Ile kosztuje sprawa frankowa? Poniżej podajemy przewidywane koszty sądowe. Do tych kosztów dochodzi oczywiście honorarium kancelarii prowadzącej proces. Wpis od pozwu – 1000 zł Wpis od apelacji – 1000 zł (jeśli się składa apelację, odpowiedź na apelację drugiej strony jest bez kosztów) Zaliczki na biegłych (ustala sąd) orientacyjnie ok 1000-2000 zł Zaliczki na świadków (dojazd […]

Problemy Getin Noble Bank SA – rośnie liczba roszczeń przeciwko Bankowi

klauzule abuzywne

Wedle najnowszych danych Getin Noble Bank SA nie jest w najlepszej kondycji finansowej, na początku września założyciel grupy Getin dokapitalizował kapitał podstawowy spółki kwotą 50 milionów złotych. Wyniki za II kwartał są niepokojące z perspektywy inwestorów, zamiast zysku Bank wykazał 68 milionów złotych straty.(głównie ze względu na „złe” kredyty we frankach szwajcarskich sprzed 2010 roku) […]

Ważny wyrok TSUE dla Frankowiczów – Rażąca nierównowaga kontraktowa z powodu brak odpowiedniego poinformowania o ryzyku walutowym

orzecznictwo

Dnia 20 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Ruxandra Paula Andriciuc i inni przeciwko Banca Românească SA Powodowie (liczna grupa) zaciągnęli w 2007 roku kredyt w walucie obcej CHF, również spłata rat kredytu miała następować w walucie CHF. Rumuński Sąd Apelacyjny zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w […]

UOKiK wkracza do akcji!

ogólne, oprocentowanie, UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie zabrał po raz pierwszy głos w sprawie „frankowiczów”, wydając istotny pogląd w zakresie możliwości zmiany oprocentowania. Sprawa dotyczy klientów MBanku toczących spór w tej sprawie. Cytując Prezesa UOKiK pana Marka Niechciała „W wydanym istotnym poglądzie uznaliśmy, że postanowienie występujące w tych umowach kredytowych jest niedozwolone w całym zakresie. […]

Riposta ZBP

ogólne, Rzecznik Finansowy

Riposta ZBP Związek Banków Polskich poczuł się wywołany do tablicy publikacją raportu Rzecznika Finansowego oto polemika prezesa tego szanownego gremium – pana Krzysztofa Pietraszkiewicza. https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/Uwagi_ZBP.pdf Stanowisko ZBP pozostaje bez zmian. Po lekturze tych dywagacji prawie mi żal tych biednych banków atakowanych bezpodstawnie ze wszystkich stron…

Rzecznik Finansowy przemówił.

ogólne, Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy przemówił. Rzecznik finansowy opublikował raport analizujący kompleksowo zagadnienie klauzul niedozwolonych w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej oraz denominowanych w walucie obcej. https://rf.gov.pl/pdf/Raport_RF_Kredyty_walutowe.pdf Lektura tego opracowania jest bardzo ciekawa. Potwierdza słuszność stanowiska, które również ja podzielam. Niestety jak to wielokrotnie powtarzałem bez pomocy sądów w każdej sprawie indywidulanej nic się nie da uzyskać. […]