Bank prawomocnie pokonany! Umowa kredytu denominowanego do kursu CHF!

ogólne, orzecznictwo

Wspaniałe wieści płyną z Białegostoku! Kolejna prawomocna wygrana kredytobiorców z bankiem! Sąd oddalił prawomocnie apelację banku! Bank pozywa i przegrywa! Wypowiedzenie umowy przez bank zostało uznane za nieprawidłowe. Sąd w uzasadnieniu stwierdził że,  umowa o kredyt w złotych, denominowany do kursu waluty obcej charakteryzuje się właśnie tym, że bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy kwotę […]