author Image

Bank prawomocnie pokonany! Umowa kredytu denominowanego do kursu CHF!