Udostępnij...

Wspaniałe wieści płyną z Białegostoku!

Kolejna prawomocna wygrana kredytobiorców z bankiem! Sąd oddalił prawomocnie apelację banku! Bank pozywa i przegrywa!

Wypowiedzenie umowy przez bank zostało uznane za nieprawidłowe.

Sąd w uzasadnieniu stwierdził że,  umowa o kredyt w złotych, denominowany do kursu waluty obcej charakteryzuje się właśnie tym, że bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy kwotę w złotych, stanowiącą równowartość wskazanej w umowie ilości waluty obcej, przedmiotem świadczenia jest kwota w złotych i tylko taką może otrzymać kredytobiorca. Podsumowując sąd stwierdził, że kredyt denominowany do waluty CHF to kredyt złotowy.

link do orzeczenia: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/150500000000503_I_ACa_000558_2017_Uz_2017-12-06_002