Udostępnij...

Rzecznik Finansowy przemówił.

Rzecznik finansowy opublikował raport analizujący kompleksowo zagadnienie klauzul niedozwolonych w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej oraz denominowanych w walucie obcej.

https://rf.gov.pl/pdf/Raport_RF_Kredyty_walutowe.pdf

Lektura tego opracowania jest bardzo ciekawa. Potwierdza słuszność stanowiska, które również ja podzielam. Niestety jak to wielokrotnie powtarzałem bez pomocy sądów w każdej sprawie indywidulanej nic się nie da uzyskać. Widać banki stoją na stanowisku, że tylko niewielki procent z tych prawie 0,5 miliona umów kredytowych będzie weryfikowana przez sądy