Udostępnij...

Instytucja Rzecznika Finansowego (RF) jest stosunkowo młoda bo istnieje w tej formie dopiero od 2015 r. Jednocześnie należy zauważyć, że obecna Pani Rzecznik, zdynamizowała istotnie działania  swojego urzędu –  ku radości konsumentów rynku finansowego. Jaką pomoc na dziś RF oferuję przeciętnemu posiadaczowi kredytu “frankowego”?  Oto krótkie podsumowanie najistotniejszych rodzajów :

  1. Wiedza ogólna. Biuro RF przeprowadziło bardzo szeroką analizę wszystkich kwestii związanych z kredytami frankowymi. To solidna praca prawnicza uznanych specjalistów rynku finansowego.  W 2016 roku został opublikowany raport z tych prac w którym w sposób jednoznaczny oceniono działanie banków. Publikacja w sposób bardzo obszerny i wyczerpujący analizuje wszystkie istotne nieprawidłowości w zakresie kredytów frankowych (pisaliśmy o niej w poście https://pozywamybank.pl/rzecznik-finansowy-przemowil/). Raport RF to wielkie źródło wiedzy dla wszystkich szczęśliwych posiadaczy kredytów “walutowych”.  Można na tej podstawie spróbować ocenić swój kredyt albo chociaż potraktować  ją jako impuls do działania, bo jak wynika z lektury ma ono sens i prawa konsumentów zostały naruszone.
  2. Pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego. Ta nieco przydługa nazwa oznacza postępowanie,  w którym RF bada naszą sprawę i próbuje doprowadzić do ugody z bankiem.  Nie ma się jednak co łudzić szansa powodzenia – czyli załatwienia bez sądu – sporu z bankiem jest minimalna.  Urzędnicy RF oceniają nieoficjalnie te szanse na kilka procent.  To postępowanie powoduje jednak dodatkowo przerwanie biegu przedawnienia.  Jeśli nie jest to nam potrzebne, pytanie więc po co tracić czas na angażowanie uwagi RF, skoro szanse są takie, jak opisane powyżej?  Postępowanie to ma jednak duży sens.  W przypadku nie dojścia porozumienia do skutku (a więc w przytłaczającej większości spraw) RF sporządza pisemną opinię, w której zgodnie z ustawą ” należy zawrzeć w szczególności ocenę prawną stanu faktycznego w przedmiotowym postępowaniu”. Otrzymujemy więc kompetentną i wiarygodną opinię o naszej sprawie. Do czego może się ona przydać? Po pierwsze, jeśli ktoś się waha, czy złożyć pozew do sądu to taka opinia bezstronnego i specjalistycznego organu, może go utwierdzić w tym,  że działa słusznie lub że jego sprawa ma nikłe szanse na powodzenie.  Po drugie jeśli złoży pozew załączając do niego opinię RF, można mieć nadzieję, że sąd weźmie ją pod uwagę i orzeknie podobnie.  Po trzecie,  składając pozew po postępowaniu przed RF, istnieje mała szansa, że sąd będzie kierował  naszą sprawę do mediacji (co by nam dodatkowo przeciągnęło postępowanie przy marginalnych szansach powodzenia) bo przecież próbowaliśmy już bezskutecznie “dogadać się” z bankiem.
  3. Istotny pogląd.  Zgodnie z art 63 kpc RF może przedstawić istotny pogląd  na etapie postępowania sadowego. Trzeba więc złożyć pozew, poczekać na odpowiedź na pozew drugiej strony  i  jeszcze przed pierwszą rozprawą można poprosić RF o sporządzenie istotnego poglądu.  Istotny pogląd to ocena i analiza naszej sprawy wykonana na podstawie przesłanej przez nas do  RF dokumentacji.  Tak samo jak to zostało powiedziane w punkcie poprzedzającym, sąd nie ma obowiązku kierować się zdaniem RF wyrażonym w istotnym poglądzie, choć jak uczy doświadczenie często ma on wpływ na treść orzeczenia.

Czy warto więc korzystać z pomocy RF? Na pewno. W jakim zakresie? To już kwestia indywidualna. Rzecznik Finansowy to z całą pewnością duży sprzymierzeniec konsumenta w walce z podmiotami rynku finansowego stojącymi klauzule niedozwolone.