Udostępnij...

Riposta ZBP

Związek Banków Polskich poczuł się wywołany do tablicy publikacją raportu Rzecznika Finansowego oto polemika prezesa tego szanownego gremium – pana Krzysztofa Pietraszkiewicza.

https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/Uwagi_ZBP.pdf

Stanowisko ZBP pozostaje bez zmian. Po lekturze tych dywagacji prawie mi żal tych biednych banków atakowanych bezpodstawnie ze wszystkich stron…