Udostępnij...

Zniwelowanie kredytu indeksowanego do waluty obcej (np. CHF) czy też denominowanego w tej walucie jest możliwe. Potwierdził to Sąd Okręgowy w Warszawie w jeszcze “ciepłym” wyroku z dnia 22 sierpnia 2016 roku, opublikowanym 1 września 2016 roku. Rozstrzygnięcie sądu nie prowadzi jednak do przewalutowania kredytu ale do uznania, że podpisanie umowy przez strony nie skutkowało nawiązaniem stosunku prawnego. Oznacza to, że mamy taki stan jakby umowa kredytowa nie istniała. Każda ze stron jest zobowiązana do oddania drugiej stronie tego co od niej otrzymała. Bank musi zwrócić wszystkie raty i opłaty a Kredytobiorca kwotę kredytu (nominalną czyli tą wypłaconą).  Zachęcam do lektury tego bardzo solidnego uzasadnienia. Uwaga! Wyrok nie jest jeszcze prawomocny i z całą pewnością będzie zaskarżony.

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/walutowy/154505000000903_III_C_001073_2014_Uz_2016-08-25_001