Udostępnij...

Wpis ten poświęcony jest przede wszystkim kosztom. Bardzo wiele pytań od Was dotyczy tego tematu. Aby uniknąć wszelkich nieporozumień i niejasności publikujemy poniżej kilka informacji na ten temat:

  1. Pozywamybank.pl nie pobiera ŻADNYCH opłat czy prowizji. Umieszczenie swojego zgłoszenia na liście chętnych na pozew zbiorowy jest całkowicie bezpłatne i do niczego nie zobowiązuje ale i też samo w sobie niczego nie załatwia. To tylko wstępny etap działania.
  2. Aby stwierdzić czy Wasza umowa nadaje się do powództwa zbiorowego należy ją zweryfikować.  Ta czynność wymaga Waszej jednoznacznej decyzji.  Weryfikacji dokonuje kancelaria prawna wybrana przez nas do współpracy. Analiza umowy jest odpłatna i wynosi 200 zł. Aby ją wykonać należy wysłać bezpośrednio kancelarii skan umowy oraz uiścić opłatę.  Zapłacić można kancelarii przelewem tradycyjnym lub elektronicznym (przelewy 24). Mechanizm płatności znajduje się na naszej stronie ale kieruje on bezpośrednio do rachunku kancelarii prawnej. Nie pośredniczymy w tej płatności.
  3. Dokładne koszty postępowania zawiera analiza umowy. Orientacyjnie koszt y to wpis sądowy to 2% wartości przedmiotu sporu  oraz wynagrodzenie pełnomocnika procesowego (kancelarii prawnej) w wysokości ok  1000 zł na uczestnika (przy ok 300 uczestnikach pozwu),  plus wynagrodzenie za sukces (success fee) płatne  tylko po wygraniu sprawy.
  4. Aby przystąpić do pozwu formalnie trzeba (w uproszczeniu):podpisać deklarację udziału (oświadczenie członka grupy o przystąpieniu do grupy), zawrzeć umowę z pełnomocnikiem, zapłacić  wynagrodzenie pełnomocnika, zapłacić wpis sądowy. (bezpośrednio do sądu). Te czynności są rozciągnięte w czasie.
  5. Kiedy postępowanie będzie już wszczęte, może zaistnieć konieczność zapłacenia kaucji na koszty drugiej strony (banku) – zadecyduje o tym sąd.  Również w przypadku powołania biegłego będzie konieczność zapłacenia zaliczki na jego koszty. Przy pozwach zbiorowych ten koszt rozłoży się na wszystkich uczestników i dla pojedynczej osoby powinien być symboliczny.

Tak, w uroszczeniu kształtują się koszty konieczne/możliwe przy pozwie zbiorowym.