Udostępnij...

Katalog dodatkowych opłat cz. 3

III. Spread. To jak pewno wszyscy wiedzą różnica pomiędzy kursem (ceną) sprzedaży a kursem (ceną) kupna. W przypadku kredytów walutowych spread to wyrażona procentowo różnica pomiędzy kursem kupna a sprzedaży danej waluty. Jest to bardzo istotne obciążenie, bo spread na poziomie 12% to około 1% większej i w dodatku ukrytej marży banku. W umowach kredytowych spread funkcjonował w kilku miejscach. Na przykład przy zawieraniu umowy kredytowej indeksowanej kursem CHF wypłata kwoty kredytu następowała po przeliczeniu wg kursu CHF kupna walut (a więc niższym) natomiast spłaty kolejnych rat kredytu liczone były po kursie CHF sprzedaży walut (a więc wyższym). Różnica pomiędzy tymi kursami stanowi dodatkowy zysk banku i to wcale nie mały. Tzw. ustawa „antyspredowa” dopuściła możliwość spłaty bezpośrednio w walucie indeksacji/denominacji więc na dzień dzisiejszy kwestia spreadu dotyczy tylko czasu z przed obowiązywania ww. ustawy. Wiele postanowień umów w zakresie spreadu było uznanych za klauzule niedozwolone. Na tej podstawie można by ubiegać się o zwrot nadpłaconych w przeszłości wcześniej kwot.