Udostępnij...

Jak przystąpić do pozwu zbiorowego na pozywamybank.pl? To pytanie powtarza się na tyle często, że aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości postaramy się zebrać w tym poście wszystkie informację na ten temat,  znajdujące się w różnych częściach naszego serwisu.

Po pierwsze musisz być szczęśliwym 🙁 posiadaczem kredytu (mieszkaniowego/hipotecznego/budowlanego), który był zawarty w latach 2005-2009 i kredyt ten jest walutowy w CHF  lub waloryzowany kursem CHF (denominowany, indeksowany). Powództwo będzie zawsze  dotyczyć roszczeń osoby fizycznej (konsumenta) wobec banku. Kredyty udzielone na firmy nie są tu brane pod uwagę. Pozew zawsze będzie dotyczył konkretnego banku. Nie ma czegoś takiego jak jeden uniwersalny pozew zbiorowy  wszystkich przeciwko wszystkim.

Po drugie należy dokonać zgłoszenia na stronie pozywamybank.pl w zakładce pozew zbiorowy. Prosimy o wybranie “swojego” banku i wypełnienie mini formularza. Uwaga! Wiele banków zmieniło nazwy lub zostało przejęte – w nawiasach dla ułatwienia podajemy poprzednie nazwy. Na tym kończy się faza wstępna.

Pozew zbiorowy Dokonaj zgłoszenia

Po trzecie zgłoszenie musi być następnie zweryfikowane. Masz na to 45 dni czasu. Weryfikacja polega na wykonaniu analizy Waszej umowy kredytowej przez wynajętą kancelarię prawną (skan umowy należy oczywiście przysłać mailem bezpośrednio do kancelarii).  Analiza ta potwierdzi (bądź nie)  że  Wasza umowa nadaje się na pozew zbiorowy i nie jest przedawniona.  Analiza jest odpłatna! Koszt jest dość niski i wynosi 200 zł. Płatność jest przeznaczona w całości dla kancelarii prawnej i jest dokonywana bezpośrednio dla niej (ze względu na dużą ilość zgłoszeń kancelaria udostępniła swój mechanizm  zamówień i płatności przez Przelewy24 bezpośrednio na naszej stronie, choć można zrobić to również na stronie kancelarii)). Wprowadzenie odpłatnych analiz umów  kredytowych ma za zadanie ograniczyć nadużycia, do których zaczęło dochodzić coraz częściej przy bezpłatnej formule analiz.  Ograniczony siłą rzeczy zakres analizy bezpłatnej był również dla wielu z Was niewystarczający. Bardzo duża ilość zgłoszeń, również nie pozwalała dalej  na bezpłatną  a  jednocześnie  szybką realizację analizy. Jednocześnie osoby, które zdecydują się ponieść koszty analizy, potwierdzają w ten sposób swoje zdecydowanie do KONKRETNEGO działania a taki jest przecież cel zgłoszenia.  Dla osób zdecydowanych do działania analiza jest i  tak w konsekwencji  bezpłatna bo kwota należności za analizę umowy odliczana jest od późniejszego wynagrodzenia kancelarii, w przypadku w przypadku dalszego prowadzenia sprawy (pozew zbiorowy lub indywidualny).

UWAGA: Jeśli w ciągu 45 dni nie zweryfikujesz swojej umowy Twoje zgłoszenie zostanie usunięte z listy chętnych na pozew zbiorowy i umieszczone na liście rezerwowej. Naszym celem jest faktyczne i sprawne działanie. Nie chcemy aby osoby nie do końca zdecydowane opóźniały procedurę i “przeszkadzały” tym z Was, którzy są gotowi i  zdeterminowani.

Zamów Analizę Analiza kredytu hipotecznego

Po  czwarte należy poczekać na uzbieranie się wymaganej przepisami liczby chętnych na pozew zbiorowy (przeciwko danemu bankowi). Ustawowo to 10 osób ale praktycznie powinno ich być 30-50 aby pozew miał realna szansę powodzenia (zawsze ktoś zrezygnuje). W okresie oczekiwania namawiamy na złożenie w Swoim banku wezwania do zapłaty/reklamacji potrzebnej w dalszym postępowaniu. Jeśli uzbiera się odpowiednia liczba osób chętnych, ze zweryfikowanymi umowami, to są oni o tym fakcie informowani. Ustala się wspólnie ostateczny kształt pozwu oraz pozostałe szczegóły. Jeśli wszystko pasuje każdy uczestnik udziela pełnomocnictwa procesowego kancelarii prawnej, która będzie sporządzać pozew i zawiera nią stosowną umowę.  Pozew jest przygotowywany i rozpoczyna się  tym samym  procedura (walka) sądowa.

Mamy nadzieję, ze to zebranie w jednym miejscu najistotniejszych informacji przyczyni się do lepszego zrozumienia tematu. Oczywiście jeśli nadal będziecie mieć wątpliwości to prosimy śmiało pytać.