Udostępnij...

Ile kosztuje pozew przeciw bankowi? Z takim pytaniem spotykamy się dość często. Oczywiście klienci mają na myśli jakie są koszty postępowania w sprawie przeciwko bankowi. Odpowiedź na to pytanie wbrew pozorom nie jest taka oczywista. Najłatwiej będzie to wytłumaczyć na przykładzie. Rozważmy hipotetyczny kredyt na dom z 2007 roku o wartości 700 tys zł, indeksowany kursem CHF.  Kredyt ten zawiera dodatkowo klauzulę  niedozwoloną w przedmiocie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Pozywamy bank o zapłatę zwrotu nadpłaty jaka powstała z tytułu spłacania kredytu w CHF a nie w złotych oraz o zwrot kosztów ubezpieczenia NWW. Dla powyższego przykładowego kredytu będzie to kwota (różnica pomiędzy CHF a PLN) w wysokości ok 120 tys zł oraz 20 tys z tytułu kosztów ubezpieczenia NWW.

  1. Podstawowym kosztem jest wpis sądowy. Czyli opłata jaką trzeba uiścić aby sąd rozpoczął zajmowanie się sprawą. Standardowo będzie to wpis stosunkowy wynoszący 5% od wartości przedmiotu sporu. Już słyszę w tym miejscu pytania  – a co to jest ta wartość przedmiotu sporu? Wartość kredytu? Ale jakiego w złotych czy w walucie? Już wyjaśniam. Wartość w naszym przypadku będzie liczona od tej kwoty jakiej domagamy się od banku. Obrazuje to równanie 120 tys+20 tys=140 tys zł. Wpis stosunkowy wynosić będzie więc 140 tys x 5%= 7 tys zł. W tym miejscu jednak z pomocą przyszedł ustawodawca.   Uchwalona została w 2016 roku nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dodano do art 13 ust 1 a w brzmieniu: Opłata stosunkowa w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.), pobierana od konsumenta albo osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rodzinne wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych. Oznacza to, że wpis w sprawie z bankiem nie powinien przekroczyć 1000 zł.
  2. Koszty biegłych. Będą tylko wtedy kiedy faktycznie będą oni potrzebni w sprawie i sąd ich powoła. Jeśli to Ty zawnioskujesz o biegłego to zasadniczo możesz być pewien, że sąd obciąży Ciebie zaliczka na koszty biegłego czyli jego wynagrodzenie. Jak to będzie kwota? Orientacyjnie od kilkuset do tysiąca kilkuset z złotych.
  3. Koszty pełnomocnika. Wynagrodzenie dla adwokata czy radcy prawnego jest kwestią umowną. O wielkości wynagrodzenia decyduje umowa pomiędzy klientem a pełnomocnikiem. Tu nie da się oszacować ile oraz określić czy pełnomocnik będzie chciał wynagrodzenie ryczałtowe z góry, umówi się o wynagrodzenie od ilości rozpraw czy też jako success fee czyli wynagrodzenie za sukces. Najczęściej wynagrodzenie dla pełnomocnika to kombinacja opisanych powyżej wariantów.

Powyżej przedstawiliśmy  najważniejsze koszty z jakimi musi liczyć się klient pozywający bank.