Dotkliwa kara dla Banku Millennium!!! Ponad dwadzieścia milionów karry za praktyki naruszające zbiorowe interesy klientów

klauzule abuzywne, ogólne, UOKiK

Ciekawe wieści! Bank Millennium został ukarany za zamieszczanie głównie w reklamacjach informacji, że wyrok o sygnaturze akt VI Aca 420/11 (uznający klauzule za abuzywne) zdaniem Banku Millenium wywiera tylko skutek na przyszłość, czyli nie obowiązuje osób z umową podpisana przed rokiem 2011. Bank Millennium z powodu wprowadzania w błąd konsumentów został ukarany karą w wysokości […]

UOKiK po raz czwarty!

klauzule abuzywne, ogólne, UOKiK

Dzisiaj został upubliczniony już czwarty istotny pogląd UOKiK w spawie kredytu frankowego. Tym razem zostało to zrobione w kontekście sporu z Eurobankiem.   Warto przy tej okazji zauważyć dwie prawidłowości: UOKiK zaczął dynamicznie angażować się w spory konsumenckie i wspierać konsumentów (tu kredytobiorców) w ich walce z bankami i można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że […]

UOKiK po raz kolejny!

klauzule abuzywne, UOKiK

Brawo! Kolejny istotny pogląd w sprawie kredytów frankowych  MBanku. Oczywiście jest to to tylko wsparcie merytoryczne kredytobiorców w trakcie procesu sądowego ale nie można nie doceniać tych działań.  Każda uczciwa i rzetelna analiza urzędu powołanego do ochrony konsumentów jest cenna, nawet jako przeciwwaga do stanowiska forsowanego przez banki. Poniżej link do UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12566

UOKiK wkracza do akcji!

ogólne, oprocentowanie, UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie zabrał po raz pierwszy głos w sprawie „frankowiczów”, wydając istotny pogląd w zakresie możliwości zmiany oprocentowania. Sprawa dotyczy klientów MBanku toczących spór w tej sprawie. Cytując Prezesa UOKiK pana Marka Niechciała „W wydanym istotnym poglądzie uznaliśmy, że postanowienie występujące w tych umowach kredytowych jest niedozwolone w całym zakresie. […]