Rzecznik Finansowy pomoże w kredycie?!

klauzule abuzywne, ogólne, przewalutowanie, Rzecznik Finansowy

Instytucja Rzecznika Finansowego (RF) jest stosunkowo młoda bo istnieje w tej formie dopiero od 2015 r. Jednocześnie należy zauważyć, że obecna Pani Rzecznik, zdynamizowała istotnie działania  swojego urzędu –  ku radości konsumentów rynku finansowego. Jaką pomoc na dziś RF oferuję przeciętnemu posiadaczowi kredytu “frankowego”?  Oto krótkie podsumowanie najistotniejszych rodzajów : Wiedza ogólna. Biuro RF przeprowadziło […]

Przedawnienie kredytu frankowego

ogólne, przedawnienie roszczeń, Rzecznik Finansowy

Tytuł oczywiście jest wielkim uproszczeniem. Wiadomo, że nie chodzi o przedawnienie kredytu ale przedawnienie roszczeń pieniężnych i  skuteczne wystąpienie przeciwko bankowi z tytułu zapisów w danej umowie kredytowej zawartych. Jakie mamy terminy przedawnienia? Zgodnie z art 118 kc  – jeżeli  przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia […]

Riposta ZBP

ogólne, Rzecznik Finansowy

Riposta ZBP Związek Banków Polskich poczuł się wywołany do tablicy publikacją raportu Rzecznika Finansowego oto polemika prezesa tego szanownego gremium – pana Krzysztofa Pietraszkiewicza. https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/Uwagi_ZBP.pdf Stanowisko ZBP pozostaje bez zmian. Po lekturze tych dywagacji prawie mi żal tych biednych banków atakowanych bezpodstawnie ze wszystkich stron…

Rzecznik Finansowy przemówił.

ogólne, Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy przemówił. Rzecznik finansowy opublikował raport analizujący kompleksowo zagadnienie klauzul niedozwolonych w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej oraz denominowanych w walucie obcej. https://rf.gov.pl/pdf/Raport_RF_Kredyty_walutowe.pdf Lektura tego opracowania jest bardzo ciekawa. Potwierdza słuszność stanowiska, które również ja podzielam. Niestety jak to wielokrotnie powtarzałem bez pomocy sądów w każdej sprawie indywidulanej nic się nie da uzyskać. […]