Bank prawomocnie pokonany! Umowa kredytu denominowanego do kursu CHF!

ogólne, orzecznictwo

Wspaniałe wieści płyną z Białegostoku! Kolejna prawomocna wygrana kredytobiorców z bankiem! Sąd oddalił prawomocnie apelację banku! Bank pozywa i przegrywa! Wypowiedzenie umowy przez bank zostało uznane za nieprawidłowe. Sąd w uzasadnieniu stwierdził że,  umowa o kredyt w złotych, denominowany do kursu waluty obcej charakteryzuje się właśnie tym, że bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy kwotę […]

Prawomocna przegrana mBanku w sprawie kredytu ze “starego portfela CHF”

klauzule abuzywne, oprocentowanie, orzecznictwo

Dobre wieści !  Kolejny sukces w walce z Bankami! mBank przegrywa prawomocnie w sprawie starego portfela CHF (dowolność zmian oprocentowania)! Sąd Okręgowy we Wrocławiu w wyroku z dnia 27 września 2017 r., sygn. akt II Ca 99/17 orzekł , że dokonując zatem wykładni tego typu postanowień umownych odnoszących się co do mechanizmu ustalania wysokości oprocentowania należy […]

Bank pokonany prawomocnie! Sukces kredytobiorców w Białymstoku!

klauzule abuzywne, orzecznictwo

Ciąg dalszy dobrej passy kredytobiorców. I to jeszcze jakiej ! Tym razem 14 grudnia Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w mocy korzystny wyrok dla kredytobiorców. Sąd uznał, że w umowie znajdują się klauzule abuzywne i w związku z tym faktem istniała nadpłata kredytu. W dniu wypowiedzenia kredytu ta nadpłata wynosiła około 39 tysięcy złotych! Najważniejszym […]

Ważny wyrok TSUE dla Frankowiczów – Rażąca nierównowaga kontraktowa z powodu brak odpowiedniego poinformowania o ryzyku walutowym

orzecznictwo

Dnia 20 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Ruxandra Paula Andriciuc i inni przeciwko Banca Românească SA Powodowie (liczna grupa) zaciągnęli w 2007 roku kredyt w walucie obcej CHF, również spłata rat kredytu miała następować w walucie CHF. Rumuński Sąd Apelacyjny zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w […]

Nowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE korzystne dla “frankowiczów”!

klauzule abuzywne, ogólne, orzecznictwo

Hiszpańskie sądy były inicjatorem postępowania przed TSUE w sprawie klauzul niedozwolonych zawartych w umowach kredytów hipotecznych.  W prawdzie dotyczyły one tzw. niskiego progu, który w realiach polskich raczej nie był stosowany, to wyrok ten ma znaczenie dla krajowych postępowań.  W wyroku TSUE powołał się w szczególności na art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13. Zgodnie z […]

Wygranie z bankiem całkiem możliwe!

klauzule abuzywne, ogólne, orzecznictwo, przewalutowanie

Zniwelowanie kredytu indeksowanego do waluty obcej (np. CHF) czy też denominowanego w tej walucie jest możliwe. Potwierdził to Sąd Okręgowy w Warszawie w jeszcze “ciepłym” wyroku z dnia 22 sierpnia 2016 roku, opublikowanym 1 września 2016 roku. Rozstrzygnięcie sądu nie prowadzi jednak do przewalutowania kredytu ale do uznania, że podpisanie umowy przez strony nie skutkowało nawiązaniem stosunku prawnego. […]