Udostępnij...

Dobre wieści !

Jest już dostępna treść uzasadnienia do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, wyrok z dnia 16 stycznia 2018, sygn. akt I ACa 277/17. To kolejny korzystny wyrok dla kredytobiorców !

W tej sprawie bank po wypowiedzeniu umowy pozwał kredytobiorców. Sąd w swoim wyroku podtrzymał w mocy korzystny dla kredytobiorców wyrok pierwszej instancji. Wypowiedzenie umowy przez bank było bezskuteczne,ponadto klauzule przeliczeniowe zostały uznane za abuzywne.

Wyrok jest prawomocny!

Walczymy dalej!